RNA vibrační pohony pracují se základní frekvencí sítě napájení 50Hz (60Hz USA, Japonsko, SAE aj) nebo jejím dvounásobkem. Zásadní pro určení frekvence je typ podávaného materiálu a konstrukce pohonu (u větších pohonů je někdy nižší frekvence výhodou) Od velikostí pohonů 400mm (SRC-N 400) je možné volit, nižší řady pracují s frekvencí 100Hz. Volba frekvence jako výstup z regulátoru je dána zapojením koncovky pohonu.

Důležité upozornění!!!

Veškeré pohony RNA je možné řídit pouze regulátory stejné značky!! Standartní výrobky jsou osazeny vždy zvláštními magnety s provozním napětím 200V. Použitím regulátoru jiného, RNA necertifikovaného výrobce dojde velice brzy ke zničení jejich vinutí!

Specialitou standardních pohonů RNA je napájení z regulátoru 200V. Magnetové cívky mají své parametry napájení a odsazení od kotev na štítku a je NUTNÉ se jím řídit. Neoriginální regulátor operující až s nápětím 240V nebo špatné odsazení kotev pohonu může cívky zničit!!!

V případě, že je z nějakého důvodu nutné použít regulátor s výstupním napětím 240V je nutné objednat zvláštní RNA verzi (jsou na vyžádání k dispozici pohony s napájením 240V i 110V).

V různých důvodech je možné objednat pohony osazené magnety v kombinacích napájení a frekvence 110V, 200V, 240V a 50/60Hz

Základní typy regulátorů:

SCU 1000 – Základní typ regulátoru pro vnější instalaci

 • Možnost řízení pouze amplitudy / výstupního výkonu na displej
 • Výstupní frekvence 50/100Hz automaticky volitelná dle použitého pohonu
 • Stavový displej, soft klávesy
 • Možnost spínání a vypínání pouze manuálně
Strojunion s.r.o.

SCU 2000 – Základní typ regulátoru pro vnější instalaci

 • Možnost řízení pouze amplitudy / výstupního výkonu na displeji
 • Výstupní frekvence 50/100Hz automaticky volitelná dle použitého pohonu
 • Stavový displej, soft klávesy
 • Možnost spínání a vypínání logickým signálem 24V, nebo nezávislým kontaktem
 • Možnost využítí stavového(status) signálu ( zpětná vazba START/STOP pro PLC)
Strojunion s.r.o.

ESM 906 – Základní typ regulátoru pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu

 • Možnost řízení pouze amplitudy / výstupního výkonu potenciometrem nebo analogovým signálem 0-10V
 • Výstupní frekvence 50/100Hz automaticky volitelná dle použitého pohonu
Strojunion s.r.o.

ESK 2000 – regulátor pro vnější instalaci s displejem, možností uzamknutí parametrů, vstupem pro připojení až dvou senzorů a výstupem status

 • Možnost řízení pouze amplitudy / výstupního výkonu
 • Stavový displej, soft klávesy
 • Výstupní frekvence 50/100Hz automaticky volitelná dle použitého pohonu
 • Možnost spínání a vypínání logickým signálem 24V, nebo nezávislým kontaktem
 • Možnost připojení až dvou senzorů spínajících chod regulátoru (funkce zaplnění lišty, ofuku dvou drah, atd.)
 • Spínání běhu plnícího zařízení
Strojunion s.r.o.

ESK 2001 / 2002 – sdružený regulátor pro vnější instalaci s možností řízení toku podávaných dílů na základě čidel (doplňování z bunkru a tvoření zásoby na liště)

 • Jako ESK 2000, ale napájení dvou / třech vibračních pohonů – ESK 2001 / ESK 2002
 • Plná logika řízení toku. Spínání komponent dle zaplnění
Strojunion s.r.o.

ESR 2000 – regulátor pro vnější instalaci s možností změny frekvence výstupu

 • Jako ESK 2000, ale s možností nastavení jak amplitudy, tak frekvence kmitů
 • Vhodný pro eliminaci problémů výroby při 50Hz a instalace v zemích s 60Hz rozvodem
 • Vhodný pro aplikace s více rozdílnými třídiči nebo díly (možnost korekce výstupní frekvence)
 • Vhodný zejména pro náročné podávací úlohy s maximálním výstupním výkonem
Strojunion s.r.o.

ESR 2500 – regulátor pro vnější instalaci s možností změny frekvence výstupu a autokalibrací

 • Jako ESR 2000, ale s možností autokalibrace
 • Regulátor je schopný nalézt automaticky nejlepší parametry pohonu
 • Reaguje na změnu zatížení pohonu (při ubývající hladině dílů)
 • Vhodný zejména pro náročné podávací úlohy s maximálním výstupním výkonem
Strojunion s.r.o.

ESR 3000 - Regulátor pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu

 • Jako ESR 2000
 • Možnost řízení pouze amplitudy / výstupního výkonu potenciometrem nebo analogovým signálem 0-10V
Strojunion s.r.o.


Více produktů