Lineární třídění SORT-FLEX

Moderní pojetí třídění v lineárním směru, v několika řadách vedle sebe na pohonech řady SLC. Z principu není standardním řešením a vždy se musí navrhnout na konkrétní typovou řadu podávaných dílů ve spolupráci se zákazníkem a způsobem odběru dílů (karusel, robot aj.)

  • Vysoký výsledný výkon podání (ve stovkách za minutu)
  • Okamžité třídění po spuštění
  • Ve srovnání s kruhovými třídiči, menší prostorová náročnost
  • Nižší hlučnost
  • Možnost výměnných panelů třídění (pro tvarově podobné díly, např. menšího rozměru) Přestavba v rámci několika minut

Flexibilní podávací systémy ROBO-FLEX

Podávací systémy na principu lineárního (před)-třídění nebo rozprostření pomocí FlexCube kombinované s optickým rozpoznáváním a robotickým vybíráním.

Vibrační bunkr, nebo kruhový vibrační třídič dávkuje díly na SORT-FLEX - lineární třídící lišty, přes které se dostanou pouze díly ve správné orientaci. Ty dále přechází na pase pod rozpoznávacím optickým zařízením a jsou roboticky uchopovány a předávány k dalšímu kroku za využití scara, 5 a 6ti osých robotů, nebo tripodů. Díly neuchopené jsou rekuperovány zpět na začátek.

Lineární třídění lze nahradit systémem Flex-Cube, který může být taktéž doplněný o rekuperační cyklus.

  • Výhodné pro díly mající tendence se zaplétat/shlukovat
  • Výhoda flexibilního podání širokého spektra dílů s jedním systémem (tvorba indexu dílů – je vaše modelová řada dílů krátkodobá? Vyrábíte krátkodobé šarže?)
  • Výhodné pro díly s komplikovaným tvarem